Wytwornica azotu o wysokiej czystoci FS 4000

Zalety

Opona napompowana azotem traci cinienie o poow wolniej ni opona napompowana powietrzem.

Dziki prawidowemu cinieniu w kole nastpuje rwnomierne zuycie bienika, oraz zmniejsza zuycie paliwa.
Spowolniony jest proces utleniania (niszczenia) warstwy butylowej opony.
Azot nie wchodzi w reakcj z metalem , dziki temu obrcze stalowe nie koroduj.


Funkcje

Generatory azotu pozwalaj z otaczajcego nas powietrza uzyska azot. Zbudowane s z filtrw molekularnych ktre odseparowuj azot od pozostaych gazw. W urzdzeniach firmy Fly-Speed zastosowano technologi PSA.

Sprone powietrze pocztkowe przechodzi przez potrjn filtracj oczyszczajc powietrze z wody, olei i innych czstek staych. Nastpnie przechodzi przez sito molekularne wypenione wysokooktanowym wglem BF-200# . Uzyskany azot gromadzony jest w zbiorniku, natomiast tlen
i pozostae gazy wydalane s do atmosfery