Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze spalania są częstą przyczyną nierównomiernej pracy silnika, podwyższonego spalania oraz emisji większej ilości szkodliwych substancji w spalinach, kolejnym objawem zanieczyszczonego układu wtryskowego jest również często duże zadymienie zwłaszcza przy gwałtownym obciążeniu silnika (np. wyprzedanie).


Możliwości Jet Clean Tronic:


Silnik benzynowy:rozpuszczanie osadów we wtryskiwaczach i szynie wtryskowej jest to automatyczny cykl czyszczący, który trwa 8 minut

czyszczenie całego układu wtryskowego, a także komory spalania, zaworu dolotowego cykl ten trwa od 20 do 40 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia elementów układu wtryskowego, silnik pracuje na specjalnych środkach czyszczących.

- zasysanie zanieczyszczeń z siateczki wtryskiwacza cykl automatyczny trwa 90 sekund na każde 4 wtryskiwacze

- czyszczenie kolektora dolotowego cykl ten trwa od 15 do 35 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia kolektora dolotowego, silnik w czasie trwania tego procesu pracuje na benzynie i dodatkowo przewodem podciśnieniowym do kolektora dolotowego podawany jest środek czyszczący.


Silnik Diesla:

- czyszczenie całego układu wtryskowego i komory spalania, proces ten trwa około 35 minut, silnik powinien w tym czasie pracować na specjalnym płynie czyszczącym, podczas czyszczenia układu wtryskowego wyczyszczone zostaną:

  • czyszczenie pompy wtryskowej
  • czyszczenie wtryskiwaczy
  • czyszczenie komory spalania

- czyszczenie turbiny ze zmienną geometrią VTG

- czyszczenie kolektora dolotowego

- czyszczenie filtra cząstek stałych DPF


Czyszczenie zbiornika paliwa:

- opróżnianie zbiornika paliwa przed czyszczeniem

- czyszczenie zbiornika paliwa z wody oraz innych zanieczyszczeń ? cykl ten trwa 8 minut i jest automatyczny czyszczenie jest możliwe przy użyciu spe