URZDZENIE DO PRZETACZANIA
TARCZ HAMULCOWYCHCANVIK M5

Oszczdno czasu, przyjazny dla uytkownika, innowacyjny i bardzo szybki do ustawienia